Serce kardiolog logoKOMUNIKAT DLA PACJENTÓW z dnia 27.03.2020


Uprzejmie informujemy, że z uwagi na wprowadzony stan epidemii oaz rosnące ryzyko zarażenia wirusem, Poliklinika Kardiologiczna Serce w Lesznie, do odwołania zmienia organizację przyjęć pacjentów.


Poradnia przyjmuje pacjentów, którzy wyrażają wolę przybycia na umówioną wizytę, według haromonogramu obowiązującego w danym dniu.


Pacjenci będą wpuszczani do poradni jednorazowo w ilości pozwalającej na zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy przebywającymi wewnątrz budynku osobami.


Przybywający do poradni pacjent proszony jest o posiadanie ze sobą własnej maseczki ochronnej lub przypadku jej braku osłonić usta i nos chustką lub szalikiem.


Każdy pacjent po wejściu do budynku poradni obowiązany jest w oznaczonym miejscu zdezynfekować ręce a następnie przejść do stanowiska rejestracji i potwierdzić przybycie.


Każdy pacjent proszony jest o przybycie na wskazaną godzinę, prosimy nie przychodzić wcześniej.


Pacjenci proszeni są o przybycie bez osób towarzyszących, chyba, że stan zdrowia nie pozwala na samodzielne poruszanie się.


Wszyscy pacjenci proszeni są o subordynację i zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy osobami podczas całego pobytu w poradni.


Przepraszamy za utrudnienia i niedogodności, są one podyktowane wyłącznie troską o nasze wspólne zdrowie.


[zamknij komunikat]

64-100 Leszno • ul. Fabryczna 15 • tel. 65 54 76 949 / tel. 65 52 52 949 • fax 65 54 76 944info@pkserce.pl
kardiolog

Zgodnie z ustawą o dokumentacji medycznej z dnia 28 kwietnia 2011 od 2014 roku obowiązuje przechowywanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Od 2012 roku Poliklinika Kardiologiczna „Serce ” stosuje wyłącznie ten system przechowywania danych medycznych. W tym celu stworzyliśmy sprawny system przetwarzania posiadanych przez Państwa dokumentów w postać plików cyfrowych możliwych do przechowywania na dyskach pamięci i dostępnych przy użyciu naszych komputerów.

Dokumenty dotyczące aktualnego leczenia włączone są do kartoteki pacjenta i przechowywane są w naszych zasobach bezpłatnie. Są one udostępniane zgodnie z zasadami obowiązującego prawa.

Informujemy, że prowadzimy również działalność komercyjną polegającą na archiwizacji cyfrowej wszelkiej dokumentacji znajdującej się w Państwa posiadaniu. Zarówno medycznej jak i innej. Archiwizujemy wszelkie dokumenty w postaci papierowej, zdjęcia itp.

Stosujemy usługę polegającą na opisie i datowaniu dokumentów, grupowaniu tematycznym i tworzeniu katalogów.

Pliki informacji cyfrowej składowane są na dyskach pamięci serwerów, które nie są podłączone do sieci internetowej. Niemożliwe jest więc obejrzenie ich przez osoby niepowołane.

Udostępniamy kopię dokumentacji zapisanej na przenośnych nośnikach pamięci takich jak:

  • Płyty CD i DVD
  • Pendrive
  • Zewnętrzne dyski pamięci

Na życzenie właściciela zarchiwizowanych danych lub osoby przez niego poważnionej dokonujemy transmisji danych do ustalonego adresata z użyciem Internetu.

Możemy również wykonać wydruki papierowe wymaganych dokumentów.