64-100 Leszno • ul. Fabryczna 15 • tel. 65 54 76 949 / tel. 65 52 52 949 • fax 65 54 76 944info@pkserce.pl
kardiolog

Zgodnie z ustawą o dokumentacji medycznej z dnia 28 kwietnia 2011 od 2014 roku obowiązuje przechowywanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Od 2012 roku Poliklinika Kardiologiczna „Serce ” stosuje wyłącznie ten system przechowywania danych medycznych. W tym celu stworzyliśmy sprawny system przetwarzania posiadanych przez Państwa dokumentów w postać plików cyfrowych możliwych do przechowywania na dyskach pamięci i dostępnych przy użyciu naszych komputerów.

Dokumenty dotyczące aktualnego leczenia włączone są do kartoteki pacjenta i przechowywane są w naszych zasobach bezpłatnie. Są one udostępniane zgodnie z zasadami obowiązującego prawa.

Informujemy, że prowadzimy również działalność komercyjną polegającą na archiwizacji cyfrowej wszelkiej dokumentacji znajdującej się w Państwa posiadaniu. Zarówno medycznej jak i innej. Archiwizujemy wszelkie dokumenty w postaci papierowej, zdjęcia itp.

Stosujemy usługę polegającą na opisie i datowaniu dokumentów, grupowaniu tematycznym i tworzeniu katalogów.

Pliki informacji cyfrowej składowane są na dyskach pamięci serwerów, które nie są podłączone do sieci internetowej. Niemożliwe jest więc obejrzenie ich przez osoby niepowołane.

Udostępniamy kopię dokumentacji zapisanej na przenośnych nośnikach pamięci takich jak:

  • Płyty CD i DVD
  • Pendrive
  • Zewnętrzne dyski pamięci

Na życzenie właściciela zarchiwizowanych danych lub osoby przez niego poważnionej dokonujemy transmisji danych do ustalonego adresata z użyciem Internetu.

Możemy również wykonać wydruki papierowe wymaganych dokumentów.