64-100 Leszno • ul. Fabryczna 15 • tel. 65 54 76 949 / tel. 65 52 52 949 • fax 65 54 76 944info@pkserce.pl
kardiolog

Przygotowanie do wizyty

 1. Wizyta pierwszorazowa
  • Rejestracja pierwszorazowa
   Wymagane dokumenty:
   • Skierowanie do Poradni Kardiologicznej
   • Dokument potwierdzający tożsamość zawierający zdjęcie i nr pesel
    • Dowód osobisty
    • Prawo jazdy
    • Paszport
   • Dokument potwierdzający ważność ubezpieczenia zdrowotnego:
   • Legitymacja potwierdzająca uprawnienia do korzystania ze zniżek
   • Dokumentacja dotychczasowego leczenia:
    • Karty informacyjne leczenia szpitalnego
    • Konsultacje i opinie specjalistyczne
    • Wyniki badań – wszelkie
    • Zdjęcia radiologiczne – wszystkie – dotyczące wszystkich części ciała
    • Wyniki badań na nośnikach cyfrowych (płyty CD, DVD, dyski przenośne). Prosimy o dostarczenie całej dokumentacji medycznej znajdującej się w posiadaniu pacjenta – od urodzenia do chwili obecnej (informacje dotyczące możliwości archiwizacji dokumentów medycznych w zakładce: ARCHIWIZACJA CYFROWA)
   • Wymagane aktualne wyniki badań:
    • badania laboratoryjne
     • OB.
     • Morfologia z rozmazem krwi obwodowej
     • Poziom glukozy w surowicy
     • Lipidogram
      • Cholesterol całkowity
      • Cholesterol HDL
      • Cholesterol LDL
      • Trójglicerydy
     • Elektrolity
      • Poziom potasu
      • Poziom sodu
     • Poziom mocznika
   • Wypełnić druk oświadczenia o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku braku potwierdzenia prawa do świadczeń przez system e-WUŚ