64-100 Leszno • ul. Fabryczna 15 • tel. 65 54 76 949 / tel. 65 52 52 949 • fax 65 54 76 944info@pkserce.pl
kardiolog

Cennik odpłatnych usług w Poliklinice Kardiologicznej Serce

.
PORADNIA KARDIOLOGICZNA
cena/zł
1.  echokardiografia przezklatkowa  170,00
2.  echokardiografia przezprzełykowa  500,00
3.  próba dobutaminowa (stress echo)  500,00
4.  Próba wysiłkowa  120,00
5.  Holter RR  120,00
6.  Holter EKG  120,00
7.  Badanie EKG bez opisu    30,00
8.  Badanie EKG z opisem    50,00
9.  konsultacja kardiologiczna pierwszorazowa  200,00
10.  konsultacja kardiologiczna kolejna  170,00
11.  konsultacja kardiologiczna do zabiegu operacyjnego  200,00
 
REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA
 
1.  zabieg rahabilitacji (cykloergometr i/lub ćwiczenia ogólnousprawniające - 45 minut.    50,00
                                              MASAŻE
 
1.  masaż leczniczy częściowy (odcinkowy)   - 15 minut    30,00
2.  masaż leczniczy     - 30 minut    50,00
 
ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE
 
1.

Szkoła zdrowego kręgosłupa                          45 minut
Gimnastyka zdrowotna                                   45 minut
Aktywna mama                                               45 minut

   20,00
   20,00
   20,00
2. Szkoła zdrowego kręgosłupa                          karnet na  4 x 45 minut
Gimnastyka zdrowotna                                    karnet na  4 x 45 minut 
Aktywna mama                                                karnet na  4 x 45 minut
 
   70,00
   70,00
   70,00
3. Szkoła zdrowego kręgosłupa                         karnet na  8 x 45 minut
Gimnastyka zdrowotna                                    karnet na  8 x 45 minut
Aktywna mama                                                karnet na  8 x 45 minut
 130,00
 130,00
 130,00
     
 
DOKUMENTACJA MEDYCZNA
 
1.  jedna strona kopii dokumentacji medycznej     0,30
2.  jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej     9,00
3.  sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym
 nośniku danych
    1,80