PROFILAKTYKA

 • Promocja zdrowego stylu życia
 • Zwalczanie czynników ryzyka
 • Wczesne wykrywanie chorób układu krążenia

REHABILITACJA

Ambulatoryjna rehabilitacja kardiologiczna

 • Po zabiegach kardiochirurgicznych
 • Po interwencjach sercowo-naczyniowych
 • Po zawale serca
 • W niewydolności serca
 • W wysiłkowej dławicy piersiowej
 • W nadciśnieniu tętniczym
 • W zaburzeniach emocjonalnych związanych z chorobami serca 

ARCHIWIZACJA

 • Przechowywanie danych medycznych w formie plików elektronicznych
 • Elektroniczna bieżąca dokumentacja medyczna
 • Przetwarzanie posiadanej przez pacjenta dokumentacji medycznej w postać plików elektronicznych
 • Udostępnianie dokumentacji zgodnie z obowiązującym prawem