Serce kardiolog logoKOMUNIKAT DLA PACJENTÓW z dnia 27.03.2020


Uprzejmie informujemy, że z uwagi na wprowadzony stan epidemii oaz rosnące ryzyko zarażenia wirusem, Poliklinika Kardiologiczna Serce w Lesznie, do odwołania zmienia organizację przyjęć pacjentów.


Poradnia przyjmuje pacjentów, którzy wyrażają wolę przybycia na umówioną wizytę, według haromonogramu obowiązującego w danym dniu.


Pacjenci będą wpuszczani do poradni jednorazowo w ilości pozwalającej na zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy przebywającymi wewnątrz budynku osobami.


Przybywający do poradni pacjent proszony jest o posiadanie ze sobą własnej maseczki ochronnej lub przypadku jej braku osłonić usta i nos chustką lub szalikiem.


Każdy pacjent po wejściu do budynku poradni obowiązany jest w oznaczonym miejscu zdezynfekować ręce a następnie przejść do stanowiska rejestracji i potwierdzić przybycie.


Każdy pacjent proszony jest o przybycie na wskazaną godzinę, prosimy nie przychodzić wcześniej.


Pacjenci proszeni są o przybycie bez osób towarzyszących, chyba, że stan zdrowia nie pozwala na samodzielne poruszanie się.


Wszyscy pacjenci proszeni są o subordynację i zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy osobami podczas całego pobytu w poradni.


Przepraszamy za utrudnienia i niedogodności, są one podyktowane wyłącznie troską o nasze wspólne zdrowie.


[zamknij komunikat]

64-100 Leszno • ul. Fabryczna 15 • tel. 65 54 76 949 / tel. 65 52 52 949 • fax 65 54 76 944info@pkserce.pl
kardiolog

WIZYTA PIERWSZORAZOWA

LECZENIE W PORADNI KARDIOLOGICZNEJ POLIKLINIKI KARDIOLOGICZNEJ „SERCE” ROZPOCZYNA SIĘ WIZYTĄ PIELEGNIARSKĄ. TERMIN WIZYTY PIELĘGNIARSKIEJ ZOSTAJE USTALONY W MOMENCIE REJESTRACJI.

W ramach tej wizyty zostaje założona kartoteka elektroniczna, czyli wydzielone miejsce w pamięci elektronicznej, gdzie zapisywane są wszelkie informacje dotyczące pacjenta.

Prosimy o przygotowanie się do wizyty kompletując posiadaną dokumentację oraz systematyzując informacje na temat swojego stanu zdrowia.

Przebieg wizyty pielęgniarskiej

Część rejestracyjna

  • Zebranie danych osobowych i wpisanie ich w kartotekę
  • Odebranie oryginału skierowania do Poradni Kardiologicznej
  • Sprawdzenie uprawnień do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia zdrowotnego
  • Odnotowanie dodatkowych uprawnień (inwalida wojenny, osoba represjonowana, kombatant, zasłużony honorowy dawca krwi, itp.) na podstawie dokumentu uprawniającego do zniżek.

Część pielęgniarska

  • Odebranie dostarczonej dokumentacji
  • Wywiad pielęgniarski
  • Dygitalizacja dostarczonej przez pacjenta dokumentacji medycznej
  • Pomiar ciśnienia tętniczego krwi na ramieniu
  • Pomiar wzrostu, wagi i obwodu pasa.