64-100 Leszno • ul. Fabryczna 15 • tel. 65 54 76 949 / tel. 65 52 52 949 • fax 65 54 76 944info@pkserce.pl
kardiolog

WIZYTA PIERWSZORAZOWA

LECZENIE W PORADNI KARDIOLOGICZNEJ POLIKLINIKI KARDIOLOGICZNEJ „SERCE” ROZPOCZYNA SIĘ WIZYTĄ PIELEGNIARSKĄ. TERMIN WIZYTY PIELĘGNIARSKIEJ ZOSTAJE USTALONY W MOMENCIE REJESTRACJI.

W ramach tej wizyty zostaje założona kartoteka elektroniczna, czyli wydzielone miejsce w pamięci elektronicznej, gdzie zapisywane są wszelkie informacje dotyczące pacjenta.

Prosimy o przygotowanie się do wizyty kompletując posiadaną dokumentację oraz systematyzując informacje na temat swojego stanu zdrowia.

Przebieg wizyty pielęgniarskiej

Część rejestracyjna

  • Zebranie danych osobowych i wpisanie ich w kartotekę
  • Odebranie oryginału skierowania do Poradni Kardiologicznej
  • Sprawdzenie uprawnień do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia zdrowotnego
  • Odnotowanie dodatkowych uprawnień (inwalida wojenny, osoba represjonowana, kombatant, zasłużony honorowy dawca krwi, itp.) na podstawie dokumentu uprawniającego do zniżek.

Część pielęgniarska

  • Odebranie dostarczonej dokumentacji
  • Wywiad pielęgniarski
  • Dygitalizacja dostarczonej przez pacjenta dokumentacji medycznej
  • Pomiar ciśnienia tętniczego krwi na ramieniu
  • Pomiar wzrostu, wagi i obwodu pasa.