Serce kardiolog logoKOMUNIKAT DLA PACJENTÓW z dnia 27.03.2020


Uprzejmie informujemy, że z uwagi na wprowadzony stan epidemii oaz rosnące ryzyko zarażenia wirusem, Poliklinika Kardiologiczna Serce w Lesznie, do odwołania zmienia organizację przyjęć pacjentów.


Poradnia przyjmuje pacjentów, którzy wyrażają wolę przybycia na umówioną wizytę, według haromonogramu obowiązującego w danym dniu.


Pacjenci będą wpuszczani do poradni jednorazowo w ilości pozwalającej na zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy przebywającymi wewnątrz budynku osobami.


Przybywający do poradni pacjent proszony jest o posiadanie ze sobą własnej maseczki ochronnej lub przypadku jej braku osłonić usta i nos chustką lub szalikiem.


Każdy pacjent po wejściu do budynku poradni obowiązany jest w oznaczonym miejscu zdezynfekować ręce a następnie przejść do stanowiska rejestracji i potwierdzić przybycie.


Każdy pacjent proszony jest o przybycie na wskazaną godzinę, prosimy nie przychodzić wcześniej.


Pacjenci proszeni są o przybycie bez osób towarzyszących, chyba, że stan zdrowia nie pozwala na samodzielne poruszanie się.


Wszyscy pacjenci proszeni są o subordynację i zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy osobami podczas całego pobytu w poradni.


Przepraszamy za utrudnienia i niedogodności, są one podyktowane wyłącznie troską o nasze wspólne zdrowie.


[zamknij komunikat]

64-100 Leszno • ul. Fabryczna 15 • tel. 65 54 76 949 / tel. 65 52 52 949 • fax 65 54 76 944info@pkserce.pl
kardiolog

Pacjenci z wywiadem chorób kardiologicznych wymagają oceny przed większością zabiegów niekardiochirurgicznych stosowanych w medycynie. Dotyczy to zwłaszcza dużych zabiegów o zwiększonym ryzyku, przeprowadzanych w znieczuleniu ogólnym, czyli w narkozie.

Celem oceny przedoperacyjnej jest określenie ryzyka zabiegu, modyfikacja leczenia i doprowadzenie pacjenta do stanu, w którym zabieg będzie mógł być przeprowadzony bezpiecznie.

Przed każdą konsultacją przedoperacyjną prosimy o staranne wypełnienie kwestionariusza zgody pacjenta.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania konsultującego kardiologa będzie:

 1. Nazwa choroby, z powodu której ma zostać przeprowadzony zabieg operacyjny.
 2. Rodzaj planowanego zabiegu oraz rodzaj znieczulenia, w jakim zabieg ma być przeprowadzony.
 3. Termin planowanego zabiegu, szpital, w którym zabieg będzie przeprowadzony
 4. Wywiad dotyczący choroby niedokrwiennej serca;
  • dusznicy bolesnej,
  • zawału serca,
  • wykonanych koronarografii,
  • zabiegów balonowego poszerzania tętnic wieńcowych (PCI),
  • chirurgicznej rewaskularyzacji tętnic wieńcowych, czyli założenia pomostów wieńcowych (by-pass czyt. bajpas)
 5. Wywiad dotyczący zaburzeń rytmu
  • Napadowe lub utrwalone migotanie przedsionków
  • Napadowe częstoskurcze, przebyte zabiegi ablacji
  • Utraty przytomności
  • Implantowane stymulatory, kardiowertery-defibrylatory (ostatnia kontrola tych urządzeń nie dalsza niż sprzed 6 miesięcy).
 6. Wywiad dotyczący nadciśnienia tętniczego – zwłaszcza nieleczone lub nieskutecznie kontrolowane (skurczowe ponad 160mmHg, rozkurczowe ponad 110mmHg)
 7. Wywiad dotyczący niewydolności serca – zadyszka, duszność wysiłkowa, duszność w nocy, obrzęki
 8. Wywiad dotyczący wad serca – dokumentacja rozpoznania, leczenia operacyjnego,
 9. Dotychczas stosowane leczenie farmakologiczne ze szczególnym uwzględnieniem leczenia przeciwkrzepliwego.

Wymagane dokumenty i wyniki badań:

 • Karty informacyjne leczenia szpitalnego
 • Wyniki dotychczasowych badań kardiologicznych
 • Aktualne wyniki badań laboratoryjnych
  • Morfologia krwi obwodowej z rozmazem białokrwinkowym
  • Cukier
  • Kreatynina
  • CRP
  • Cholesterol LDL
  • Wskaźnik krzepliwości krwi – INR ( tylko dla pacjentów przyjmujących leki przeciwkrzepliwe: Acenocumarol lub Warfin)

W trakcie wizyty lub wizyt zostaną wykonane następujące badania:

 • Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 • EKG
 • Badanie echokardiograficzne
 • Próba wysiłkowa
 • W uzasadnionych przypadkach zostanie zlecone całodobowe holterowskie badanie EKG lub ciśnienia tętniczego krwi.

Jeżeli stan pacjenta zezwoli w trakcie tej samej wizyty zostanie wystawiona karta konsultacyjna zawierająca opinię dotyczącą stopnia ryzyka operacyjnego, zalecanego sposobu znieczulenia i zalecenia dotyczące stosowania leków kardiologicznych w okresie okołooperacyjnym.

Jeśli wystąpi taka konieczność przed zabiegiem zostanie zaplanowana koronarografia lub wszczepienie stymulatora lub defibrylatora-kardiowertera. Po tych zabiegach nastąpi kolejna ocena przedoperacyjna.