64-100 Leszno • ul. Fabryczna 15 • tel. 65 54 76 949 / tel. 65 52 52 949 • fax 65 54 76 944info@pkserce.pl
kardiolog

Rehabilitacja kardiologiczna jest kompleksowym działaniem mającym na celu:

  • prewencję chorób serca, 
  • leczenie oraz poprawę jakości życia i funkcjonalności pacjentów,
  • ograniczenie postępów choroby,
  • zmniejszenie śmiertelności.

Osiągamy te cele stosując:

  • ćwiczenia fizyczne
  • właściwe leczenie farmakologiczne
  • psychoterapię
  • leczenie dietetyczne
  • edukacje na temat chorób układu krążenia
  • modyfikacje dotychczasowego trybu życia

Nasz zespół terapeutyczny opracowuje indywidualny program rehabilitacji dla każdego pacjenta