64-100 Leszno • ul. Fabryczna 15 • tel. 65 54 76 949 / tel. 65 52 52 949 • fax 65 54 76 944info@pkserce.pl
kardiolog
  • Jesteśmy pasjonatami kardiologii. 
  • Mamy duże doświadczenie w diagnostyce kardiologicznej i ogólnej.
  • Potrafimy i lubimy rozmawiać z ludźmi.
  • Posiadamy umiejętności i sprzęt niezbędny do postawienia właściwego rozpoznania choroby.
  • Współpracujemy z przyjaciółmi z renomowanych placówek medycznych.