64-100 Leszno • ul. Fabryczna 15 • tel. 65 54 76 949 / tel. 65 52 52 949 • fax 65 54 76 944info@pkserce.pl
kardiolog

Patrzymy i oceniamy: pierwsze wrażenie, wygląd, postawę, poruszanie się, siadanie, wstawanie oddychanie, odcień skóry, wyraz twarzy, wygląd dłoni,

Pytamy, słuchamy, myślimy, na początku zawsze 5 pytań:

  • Co pacjentowi dolega?
  • Od jak dawna?
  • Jaki jest charakter dolegliwości?
  • Gdzie są one umiejscowione?
  • Czym są spowodowane?

Analizujemy, co i jak pacjent mówi, pomagamy, kiedy wywiad sprawia trudności, zadajemy dodatkowe pytania, jesteśmy dociekliwi, ale cierpliwi.

Dotykamy, czyli badamy palpacyjnie:

Potrafimy dłońmi ocenić jak bije serce, jak płynie krew w naczyniach. Umiemy zorientować się w układzie i stanie narządów wewnętrznych. Oceniamy stan skóry, sprawdzamy obrzęki, temperaturę.

Osłuchujemy:

Słuchawka lekarska prowadzi do uszu lekarza wiele dźwięków powstających w organizmie człowieka. Pomiędzy uszami lekarza znajduje się narząd, który potrafi je właściwie ocenić.