64-100 Leszno • ul. Fabryczna 15 • tel. 65 54 76 949 / tel. 65 52 52 949 • fax 65 54 76 944info@pkserce.pl
kardiolog

Badania radiologiczne: badania obrazowe pozwalające oceniać serca i naczynia.

Zdjęcia radiologiczne, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, scyntygrafia pomagają a niekiedy decydują o właściwym rozpoznaniu.

Jako praktykujący kardiolodzy inwazyjni wykonujemy i oceniamy badania koronarograficzne.