64-100 Leszno • ul. Fabryczna 15 • tel. 65 54 76 949 / tel. 65 52 52 949 • fax 65 54 76 944info@pkserce.pl
kardiolog

ECHO czyli badanie echokardiograficzne: obraz serca powstały w następstwie odbicia ultradźwięków od jego struktur.

Badanie dokładne, wymierne. Coraz częściej zastępuje słuchawkę lekarską. W konstrukcji aparatu wykorzystano zaobserwowane w astronomii zjawisko Dopllera, odnoszące się do gwiazd.

Badamy przykładając głowicę echokardiograficzna do ściany klatki piersiowej, a kiedy wymaga tego sytuacja również z użyciem specjalnej głowicy wprowadzanej do przełyku.

W ocenie niektórych chorób musimy podawać w trakcie badania lek stymulujący serce do wytężonej pracy.