64-100 Leszno • ul. Fabryczna 15 • tel. 65 54 76 949 / tel. 65 52 52 949 • fax 65 54 76 944info@pkserce.pl
kardiolog

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi: proste powszechnie stosowane badanie wymagające uciśnięcia ramienia mankietem. Oceniamy ciśnienie skurczowe i rozkurczowe.

U chorych z nadciśnieniem oceniamy całodobowy rozkład ciśnienia z użyciem wygodnego, bezobsługowego aparatu.