64-100 Leszno • ul. Fabryczna 15 • tel. 65 54 76 949 / tel. 65 52 52 949 • fax 65 54 76 944info@pkserce.pl
kardiolog
  • Powszechnie stosowana forma leczenia polegająca na przyjmowaniu przepisanych przez lekarza leków.
  • Stosując leki kierujemy się głównie ich skutecznością.
  • Wiemy, że ceny niektórych leków są wysokie i nie dla wszystkich dostępne. Potrafimy dostosować leczenie do możliwości. Zazwyczaj pytamy o możliwe do zaakceptowania ceny. Proponujemy korzystać z leków ustawionych przez nas, a nie zdawać się na zamieniane w aptece.