64-100 Leszno • ul. Fabryczna 15 • tel. 65 54 76 949 / tel. 65 52 52 949 • fax 65 54 76 944info@pkserce.pl
kardiolog

Kwalifikujemy pacjentów do:

  • Operacji założenia pomostów naczyniowych (by-pass, czyt. bajpasów) w chorobie wieńcowej
  • Operacji naprawczych zastawek serca
  • Operacji wymiany chorych zastawek na protezy
  • Operacji tętniaków aorty