64-100 Leszno • ul. Fabryczna 15 • tel. 65 54 76 949 / tel. 65 52 52 949 • fax 65 54 76 944info@pkserce.pl
kardiolog
  • Kwalifikujemy do wszczepienia stymulatora serca, kardiowertera – defibrylatora, stymulatora resynchronizującego.