64-100 Leszno • ul. Fabryczna 15 • tel. 65 54 76 949 / tel. 65 52 52 949 • fax 65 54 76 944info@pkserce.pl
kardiolog
  • Kwalifikujemy pacjentów z zaburzeniami rytmu do inwazyjnych badań elektrofizjologicznych oraz do zabiegów leczniczych, czyli ablacji.